หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สาหรับการจ้างเหมาทาป้าย “โครงการกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน” ขนาด 1.2 X 2.5 เมตร จานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิ.ย. 2561 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   13 มิ.ย. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มิ.ย. 2561 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวั   22 พ.ค. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 พ.ค. 2561 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1,2    22 พ.ค. 2561 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    22 พ.ค. 2561 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถขยะฯ   22 พ.ค. 2561 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร   22 พ.ค. 2561 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน บฉ 2639 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2561 56
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 58
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ : 0-5594-1607
                                        จำนวนผู้เข้าชม 3,229,468 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com