หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)