หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง การรับชำระภาษีป้าย


แบบฟอร์มการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น


แบบฟอร์มการแจ้งการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

 
  (1)